Om BKO

Billedkunstnerne i Oppland (BKO)

 

Billedkunstnerne i Oppland (BKO) ble etablert i 1971, og drives av og for kunstnere med tilknytning til Oppland fylke. Vi er en faglig sammenslutning av profesjonelle billedkunstnere i Oppland og en distriktsorganisasjon under Norske billedkunstnere (NBK)

 

Oppland fylke var et av landets største fylker. Fylket hadde fem byer. Lillehammer, Gjøvik, Otta, Fagernes og Vinstra, og hadde tilsammen ca. 190.000 innbyggere. Den 8. juni 2017 vedtok stortinget sammenslåing av Oppland og Hedmark fylker. Sammenslåingen tro i kraft fra 1. januar 2020.


Billedkunstnerne i Oppland er nå i en sammenslutningsprosess med Hedmark Bildende kunstnere (BKH) til en større distriktsorganisasjon for Innlandet fylkeskommune.

 

BKO har ca. 70 medlemmer i Oppland, de fleste  bosatt i eller i nærheten av Lillehammer og Gjøvik. BKO skal ivareta medlemmenes faglige, økonomiske, sosiale og ideelle interesser. 

 

Kunstnerne tilknyttet BKO representerer et allsidig kunstuttrykk og jobber i både tradisjonelle og eksperimentelle former. Medlemmene kan ha atelierpraksis, eller jobbe stedsspesifikt. Noen har en material og objektbasert virksomhet og andre kan være konseptuelt orienterte og jobber prosjektbasert. Medlemmene representerer sjangre som stedskunst, installasjon, video, foto, tegning, grafikk, maleri, skulptur, performance og/eller krysninger av disse. 

 

Forutsetningene for å jobbe som billedkunstner i Oppland er annerledes enn om man er bosatt i en større by. Den geografiske avstanden mellom kunstnerne er stor og for mange er det dermed få naturlige, faglige møtepunkter. BKO forsøker derfor å være lydhøre ovenfor distriktene og de erfaringene kunstnere har med å bo og jobbe her. Vi ønsker å være en ressurs og jobber for å realisere mulighetene man kan ha som kunstner i regionen.

 


 

 

 

Oppland kunstsenter

 

I 1986 inngikk BKO og Norske Kunsthådtverkere Øst-Norge (NK-ØST) sammarbeid  om å etablere Oppland Kunstsenter som holder til i Kirkegata 68, 2609 Lillehammer (VERDENSTEATERET, vis-à-vis Lillehammer Kunstmuseum).  Oppland kunstsenter  inngår i det nasjonale nettverket ”Kunstsentrene i Norge” (KiN). Daglig leder siden høsten 2016 er Vilde Andrea Brun.

 

Senteret er et regionalt møtepunkt og visningssted for samtidskunst. Og  kompetansesenter for offentlige kunstprosjekter, kunstfaglige arrangementer og samtaler. Oppland kunstsenter skal representere og bidra til utviklingen av samtidskunstfeltet både lokalt, regionalt og nasjonalt.

 

 

 

BKO er en distriktsorganisasjon under Norske billedkunstnere (NBK)

 

Norske Billedkunstnere (NBK) er fagorganisasjonen for profesjonelle billedkunstnere i Norge, og har historiske røtter fra 1882 – da Høstutstillingen åpnet dørene for første gang. NBK har som formål å ivareta billedkunstnernes faglige, ideelle, økonomiske og sosiale rettigheter og interesser. Fordelt på 20 grunnorganisasjoner representerer NBK 3 000 kunstnere fra det visuelle feltet. NBK er arrangør av Høstutstillingen, utgir fagbladet Billedkunst og innstiller til statlige og andre stipend- og støtteordninger for billedkunstnere.